АСК підігрівальною піччю

Обʼєкт автоматизації. Щілинна камерна однозонна, десятипальникова підігрівальная піч з похилим подом перед калібрувальним станом трубопрокатного цеху.

Мета роботи. Оптимизація процесу нагріву гільз, скорочення питомих втрат енергоносіїв (газ, електроэнергія), підвищення оперативності та якості керування, зниження ролі субʼєктивного фактору в керуванні процесом нагріву, зниження експлуатаційних витрат на КВП та А.

Промислова робоча станція.

Модулі розподіленого введення-виведення.

Панель сигналізацій.

Панель  керування.

Шафа компоновочна.

Технічні характеристики системи.

Система  виконує наступні функції:

1.1.Введення та обробка параметрів:

- температура в робочій зоні

кількість сигналів, не менше    2

- витрати газу на піч

ккількість сигналів, не менше    1

рівень вихідного сигналу постійного струму, мА    4-20

- витрати повітря на піч

кількість сигналів, не менше    1

рівень вихідного сигналу постійного струму, мА    4-20

- тиск повітря в магістралі

кількість сигналів, не менше    1

рівень вихідного сигналу постійного струму, мА    4-20

- температура повітря та відвідних газів      до та після рекуператора 

кількість сигналів, не менше    11

тип первинного перетворювача    ТХА

- температура гільз на виході з печі

кількість сигналів, не менше    1

- сигнал стану кінцевих датчиків виконавчих механізмів

кількість сигналів, не менше    4

тип сигнала    «сухий» контакт

- сигнал стану реле тиску та відсічного клапана

кількість сигналів, не менше    4

тип сигнала    «сухий» контакт

1.2. Видача с керуючих сигналів:

- стан виконавчого механізма

кількість сигналів, не менше    2

тип сигнала    трьохпозиційннй

- аварийна сигналізація

кількість сигналів, не менше    2

тип сигнала    «сухий» контакт

1.3. Регулювання параметрів:

- температура в зоні печі;

- співвідношення газ - повітря.

1.4 Відображення параметрів в згідно п. 1.1. уставок регулювання,    стану виконавчих механізмів та режимів роботи (в тому числі аварійних).

1.5 Введення та обробка команд керування виконавчими механізмами, уставок регулювання та параметрів регуляторів.

1.6  Керування в режимах:

- локальний (при овідображенні параметрів по п. 1.1. та стану виконавчих механізмів);

- дистанційний (з панелей контроля та керування системи) (при овідображенні параметрів по п. 1.1. та стану виконавчих механізмів);

- автоматичний (з клавіатури системи керування шляхом задання уставок температури та параметрів регуляторів) (при відображенні параметрів по п. 1.1. та стану виконавчих механізмів)

1.7. Автоматичне калібрування пірометрів по показам контрольного пірометра.

1.8 Формування та зберігання в памʼяті робочої станції на строк не менше як 31 день звітних форм, журналів, протоколів, діаграм.

1.9. Виведення даних, що зберігаються, на зовнішній носій.

1.10. Самодіагностика та тестування.

1.11. Захист від несанкціонованого доступу до програмних налаштувань системи

Эффективность.  Економія газу – 15-18% в залежності від сортаменту продукції.

 

З питань розробки, створення та впровадження систем АСК ТП звертатися

lebedev@atlantis.com.ua

+380 50 342 02 32

 


Політика конфіденційності

Copyright © 1997-2024 ATLANTIS Industrial Systems