Інформаційне забезпечення системи віддалених підрозділів

Розглядається система однотипних терироріально віддалених підрозділів (наприклад, лабораторій) , що забезпечує:
- загальний доступ до нормативної бази системи
- доступ уповноважених співробітників підрозділів виключно до  інформації своїх підрозділів
- доступ керівництва підрозділів  до всіх даних, що стосуються тільки підрозділів
- доступ керівництва системи до всіх даних системи

Система побудована як   інтернет-ресурс, що потребує для користування  підключення компʼютерів до інтернет, та надання керівництвом потрібних  прав доступа.

Система спирається на бази даних:
- перелік підрозділів
- перелік досліджень, що виконуються (можливо, зі  значеннями вартості та нормативноі тривалості  дослідження)
- перелік типових результатів (діагнозів), по яким ведеться звітність
- перелік співробітників з зазначенням ПІБ та посади 
- перелік спеціального обладнання для досліджень 
- перелік витратних материалів (можливо, з нормативами витрат)
- перелік паціентів з датами дисліджень та посиланнями на   документ результата
- для планових досліджень — календарь з зазначенням імен  паціентів в інтервали виділеного робочого часу
- перелік файлів висновків (результатів досліджень) та файлів, що згенеровані апаратурою дослідження

По завершенню дослідження відповідальний специіаліст заповнює встановлену форму звіту (висновку) та при необхідності роздруковує її для вручення пацієнту.

Керівник (уповноважений спеціаліст) має можливість:
- редагувати всі переліки свого підрозділу
- запускати формування звітів
- формувати переліки потреб в витратних матеріалах

Пацієнт, який отримав коди доступу, може через інтернет прочитати(завантажити) файли висновку та апаратного дослідження


Контакти:       lebedev@atlantis.com.ua        050-342-0232


Політика конфіденційності

Copyright © 1997-2024 ATLANTIS Industrial Systems